"accept women" — Słownik kolokacji angielskich

accept women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaakceptuj kobiety
  1. accept czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But today men have accepted women in positions of power.

    Podobne kolokacje: