"accept into the league" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaakceptuj do ligi
  1. accept czasownik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The teams will take the ice only 10 months after being accepted into the league for an entry fee of $50 million each.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo