"abuse women" — Słownik kolokacji angielskich

abuse women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety nadużycia
  1. abuse czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    No one thinks that any more than a tiny minority of officers abuse their power by abusing women.

    Podobne kolokacje: