ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely wonderful" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie cudowny
  1. absolutely przysłówek + wonderful przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    Rather, she made them seem totally natural and absolutely wonderful.

powered by  eTutor logo