ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely spectacular" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie spektakularny
  1. absolutely przysłówek + spectacular przymiotnik
    Luźna kolokacja

    Even from the truck, I could see that the bridal dress, with its long embroidered train, was absolutely spectacular.

powered by  eTutor logo