"absolutely pathetic" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie wzruszający
  1. absolutely przysłówek + pathetic przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Fair dues, you dont like burns night, but your knowledge of Scottish history is absolutely pathetic!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo