ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely outraged" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie oburzyć
  1. absolutely przysłówek + outraged przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I was absolutely outraged," Mr. Visconti said in an interview yesterday.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo