ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely marvelous" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie cudowny
  1. absolutely przysłówek + marvelous przymiotnik
    Luźna kolokacja

    When they heard about our project, they did an absolutely marvelous thing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo