ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely fair" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely fair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie uczciwy
  1. absolutely przysłówek + fair przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    The trial should be absolutely fair with strict time limits set for both prosecution and defense.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo