"absolutely disgusted" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie wzbudzić wstręt
  1. absolutely przysłówek + disgusted przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    I slapped the water-flow switch with more strength than was strictly necessary, absolutely disgusted with myself.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo