"absolutely assured" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely assured kolokacja
Popularniejsza odmiana: absolutely assure
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie zapewnić
  1. assure czasownik + absolutely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The only way to be absolutely assured of keeping a secret was to tell no one.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo