ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"about spending" — Słownik kolokacji angielskich

about spending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o wydatkach
  1. about przyimek + spending rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Talking about spending is one way to create that distance.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo