"about pictures" — Słownik kolokacji angielskich

about pictures kolokacja
Popularniejsza odmiana: about the picture
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o obrazach
  1. about przyimek + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "And what about the picture that looked at me with a living eye?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo