BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"about participation" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: about one's participation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o udziale
  1. about przyimek + participation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He is now working on another book about his participation in the race.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo