BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"about one's participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): około czyjś udział
  1. about przyimek + participation rzeczownik
    Silna kolokacja

    He is now working on another book about his participation in the race.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo