"about officials" — Słownik kolokacji angielskich

about officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o urzędnikach
  1. about przyimek + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There is an unwritten rule that players are not allowed to talk about officials.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo