"about drink" — Słownik kolokacji angielskich

about drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o napoju
  1. about przyimek + drink rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "We thought they were talking about food or drink," said the British journalist.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo