"about celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

about celebrity kolokacja
Popularniejsza odmiana: about celebrities
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o sławie
  1. about przyimek + celebrity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In general, he would tell stories about celebrities only after they were dead.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo