"about Dick" — Słownik kolokacji angielskich

about Dick kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o Dicku
  1. about przyimek + dick rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "And then to find out about Dick, all the players looked at each other as if to say, 'What happened?' "

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo