"aboriginal woman" — Słownik kolokacji angielskich

aboriginal woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: Aboriginal woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tubylec kobieta
  1. aboriginal przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Others suggest that the place is named after a local aboriginal woman.

    Podobne kolokacje: