"Yiddish book" — Słownik kolokacji angielskich

Yiddish book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Jidysz książka
  1. Yiddish przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As for his Yiddish books, they too were popular at the time they first appeared.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo