"Yellow Book" — Słownik kolokacji angielskich

Yellow Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Żółta Książka
  1. yellow przymiotnik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    By a good two months this Yellow Book, a thrifty £5.50, steals a march on its southern counterpart.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo