"Woman writing" — Słownik kolokacji angielskich

Woman writing kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman writes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pisanie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + write czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Can a woman write from a man's point of view?

    Podobne kolokacje: