"Woman tries" — Słownik kolokacji angielskich

Woman tries kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman tries
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kobieta próbuje
  1. woman rzeczownik + try czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The women tried to keep the men away from us.

    Podobne kolokacje: