"Woman tells" — Słownik kolokacji angielskich

Woman tells kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman tells
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kobieta mówi
  1. woman rzeczownik + tell czasownik
    Luźna kolokacja

    He wanted to try and figure out what the women had told her.

    Podobne kolokacje: