"Woman takes" — Słownik kolokacji angielskich

Woman takes kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman takes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kobieta bierze
  1. woman rzeczownik + take czasownik
    Silna kolokacja

    Both times a man and a woman took a hand.

    Podobne kolokacje: