"Woman speaks" — Słownik kolokacji angielskich

Woman speaks kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman speaks
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kobieta mówi
  1. woman rzeczownik + speak czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But the women of the town did not speak to her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo