"Woman sings" — Słownik kolokacji angielskich

Woman sings kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman sings
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kobieta śpiewa
  1. woman rzeczownik + sing czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The girl asks me what the woman is singing about.

    Podobne kolokacje: