"Woman seems" — Słownik kolokacji angielskich

Woman seems kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman seems
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kobieta wydaje się
  1. woman rzeczownik + seem czasownik
    Luźna kolokacja

    She did and the women in the room seemed to love her.

    Podobne kolokacje: