"Woman seeks" — Słownik kolokacji angielskich

Woman seeks kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman seeks
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kobieta szuka
  1. woman rzeczownik + seek czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was the first time in the town's 197-year history that a woman sought the position.

    Podobne kolokacje: