"Woman screams" — Słownik kolokacji angielskich

Woman screams kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman screams
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kobieta krzyczy
  1. woman rzeczownik + scream czasownik
    Luźna kolokacja

    The woman was screaming at the top of her voice.

    Podobne kolokacje: