"Woman reports" — Słownik kolokacji angielskich

Woman reports kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman reports
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Raporty dla kobiet
  1. woman rzeczownik + report czasownik
    Luźna kolokacja

    A woman reported to be his wife was also killed.

    Podobne kolokacje: