"Woman performs" — Słownik kolokacji angielskich

Woman performs kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman performs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kobieta wykonuje
  1. woman rzeczownik + perform czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The statement said the woman had not performed any work for the government in more than a year.

    Podobne kolokacje: