"Woman participates" — Słownik kolokacji angielskich

Woman participates kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman participates
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kobieta uczestniczy
  1. woman rzeczownik + participate czasownik
    Luźna kolokacja

    Both men and women can participate in all of these events.

    Podobne kolokacje: