"Woman marries" — Słownik kolokacji angielskich

Woman marries kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman marries
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kobieta wychodzi za mąż
  1. woman rzeczownik + marry czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After he died, the woman married again with the same result.

    Podobne kolokacje: