"Woman makes" — Słownik kolokacji angielskich

Woman makes kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman makes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kobieta robi
  1. woman rzeczownik + make czasownik
    Zwykła kolokacja

    And will you have your women make me some food for a few days?

    Podobne kolokacje: