"Woman lives" — Słownik kolokacji angielskich

Woman lives kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman lives
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Życia dla kobiet
  1. woman rzeczownik + live czasownik
    Luźna kolokacja

    Women live longer than men because they really haven't been living.

    Podobne kolokacje: