"Woman joins" — Słownik kolokacji angielskich

Woman joins kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman joins
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Złącza dla kobiet
  1. woman rzeczownik + join czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A little later a woman I didn't know came over and joined us.

    Podobne kolokacje: