"Woman gets" — Słownik kolokacji angielskich

Woman gets kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman gets
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kobieta dostaje
  1. woman rzeczownik + get czasownik
    Silna kolokacja

    On average, a woman gets her period every 21 to 35 days.

    Podobne kolokacje: