"Woman fights" — Słownik kolokacji angielskich

Woman fights kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman fights
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Walki dla kobiet
  1. woman rzeczownik + fight czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He did not know how well the women would fight without her.

    Podobne kolokacje: