"Woman dies" — Słownik kolokacji angielskich

Woman dies kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman dies
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kobieta umiera
  1. woman rzeczownik + die czasownik
    Luźna kolokacja

    A very old woman, the only company for the man, died just before.

    Podobne kolokacje: