"Woman begins" — Słownik kolokacji angielskich

Woman begins kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman begins
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kobieta napoczyna
  1. woman rzeczownik + begin czasownik
    Luźna kolokacja

    Both of them were several feet away before the other women began to move.

    Podobne kolokacje: