"Woman attends" — Słownik kolokacji angielskich

Woman attends kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman attends
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kobieta jest obecna
  1. woman rzeczownik + attend czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The meeting was held on 21 May 1869 and about 40 women attended.

    Podobne kolokacje: