"Wimbledon official" — Słownik kolokacji angielskich

Wimbledon official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wimbledon urzędnik
  1. Wimbledon rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Wimbledon officials apparently agreed with the three-time champion because he received only a $1,000 love tap for his illegal usage of the bathroom break.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo