"Western book" — Słownik kolokacji angielskich

Western book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zachodnia książka
  1. western przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Bloom looks to the great Western books not, as his critics have often asserted, to establish a fixed canon, nor for their "values," family or otherwise.

    Podobne kolokacje: