"Way is published" — Słownik kolokacji angielskich

Way is published kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Droga jest wydana
  1. publish czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Way Out was published by HCI press in May 2006.

    Podobne kolokacje: