"Walt Disney Picture" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Walt Disney Obraz
  1. Walt rzeczownik + picture rzeczownik
    Silna kolokacja

    Walt Disney Pictures will release the film on March 21, 2014.

    Podobne kolokacje: