Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Village Voice" — Słownik kolokacji angielskich

Village Voice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Miejscowy Głos
  1. village rzeczownik + voice rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He went on to write for the Village Voice and other publications.

powered by  eTutor logo