"Venezuelan Winter League" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wenezuelczyk zimowa Liga
  1. Venezuelan przymiotnik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After retiring as a player, he was a catching instructor and bench coach in the Venezuelan Winter League.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo