"Vague image" — Słownik kolokacji angielskich

Vague image kolokacja
Popularniejsza odmiana: vague image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Mglisty wizerunek
  1. vague przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He had a vague image of her position in his head.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo